Harmonogram zajęć w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. B. Prusa w Chełmie w semestrze letnim 2019/2020
Data publikacji: 04-03-2020

1LGa/sem.II
2LGa/sem.IV
3LGa/sem.VI
1AU.21/sem.I
1AU.23/sem.I
1AU.61/sem.I
1TG.16/sem.I
1BH/sem.II
1AU.14/sem.II
1AU.23/sem.II

Astar Plany.
http://www.astar05.pl