Harmonogram zajęć w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. B. Prusa w Chełmie w semestrze zimowym 2020/2021

1LGa/sem.I
2LGa/sem.III
3LGa/sem.V
2BH/sem.III
AU.21/sem.II
AU.23/sem.II
AU.61/sem.II
TG.16/sem.II
AU.14/sem.III
AU.23/sem.III
Astar Plany.
http://www.astar05.pl